Antall demenspatienter vil øke enormt

Antall demenspatienter vil øke enormt / Helse Nyheter

WHO: Antall demenspasienter vil tredobles innen 2050

03/17/2015

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at antall mennesker med demens over hele verden vil tredoble i 2050. Selv om sykdommen ikke kan botes, kan de berørte få mer hjelp.


Antall demenspasienter øker over hele verden
Med den økende levetiden til mennesker over hele verden, øker antall personer med demens også. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer nyhetsbyrået dpa at det vil øke med rundt 28 millioner i løpet av de neste 15 årene. I følge dette ville det være rundt 75,6 millioner mennesker i år 2030 som lider av en form for hidtil uhelbredelig tap av minne. For tiden er rundt 47,5 millioner mennesker påvirket. I 2050 ville antall demenspatienter tredobles til 135,5 millioner.

Mer hjelp til de berørte
WHO publiserte spådommene ved sin første globale ministerkonferanse om demensproblemet. Leger, forskere og politikere diskuterer muligheter for intensivert internasjonalt samarbeid for å dempe demens. Selv om det ikke finnes botemedel mot demens, mener WHO at mer hjelp kan bli gitt til de berørte. Blant annet inkluderte dette mer innsats for tidlig deteksjon og målrettet behandling av fysiske forhold forbundet med demens.

Alzheimers er den vanligste formen for demens
Årsaken til sykdommen er døden av visse nerveceller i hjernen. Konsekvensene kan variere fra forvirring til alvorlig Alzheimers sykdom. Sistnevnte, ifølge WHO, er den vanligste typen demens med 60 til 70 prosent. Ifølge det tyske Alzheimersamfunnet, lider rundt 1,5 millioner mennesker i dette landet av demens. Helse eksperter antar at en dag en effektiv terapi vil være tilgjengelig, er det uklart når. Derfor anbefales det å bruke eksisterende forebyggings- og behandlingsalternativer. Det er blant annet kjent at behandling av diabetes og hypertensjon reduserer risikoen for å utvikle demens. (Ad)

> Bilde: Karin Bangwa