Antall juvenile koma drikker har falt kraftig

Antall juvenile koma drikker har falt kraftig / Helse Nyheter

Antall juvenile comrinkers droppet

02/11/2015

I årevis er det en bekymring i dette landet om en dårlig vane blant unge mennesker: den såkalte Komatrinken. Spesielt overdriver mange unge menn det under puberteten med sitt alkoholforbruk enormt. Det er gledelig at trenden ser ut til å falle. Dermed falt antall unge komatose drikkere betydelig i 2013.


Antall juvenile drunkards falt betydelig
I mange år gir den såkalte komadrikkingen stor spenning. Tusenvis av unge drikker så mye alkohol i løpet av puberteten at de havner på sykehus. Men det ser ut til å være en vending. Som nyhetsbyrået dpa rapporter, i 2013 skutt unge menn spesielt sjelden med øl, snaps og vin. Følgelig har antall juvenile comasers i 2013 falt betydelig sammenlignet med året før. Federal Statistics Office (Destatis) sa tirsdag i Wiesbaden at nesten 23 300 barn og ungdom i alderen mellom ti og 19 år hadde blitt innlagt på grunn av akutt alkoholmisbruk i en klinikk. Dette er 12,8 prosent mindre enn i 2012.

Nesten hver femte ungdom blir full hver måned
Nesten én av fem unge mennesker i Tyskland får full tall fra Federal Center for Health Education (BZgA) minst en gang i måneden. Her, unge menn faller uforholdsmessig vanlig øl, sprit og vin. Ifølge beregninger fra Destatis sin verdi falt nemlig med 15,6 prosent, men med 336 tilfeller per 100.000 innbyggere er fortsatt hovedsakelig unge menn fra å drikke for mye påvirket. En nedgang på 6,7 prosent til 253 tilfeller per 100 000 innbyggere registrert statistikere blant jenter og unge kvinner. 70 prosent (sju av ti) av unge mennesker behandlet for alkohol på sykehuset ennå ikke 18 år gammel. fremmer høyt forbruk av alkohol eller fører til en rekke sykdommer så som fettleversykdom eller gastritt. Videre er risikoen for derved økes for kardiovaskulære sykdommer slik som hjerteinfarkt.

Nesten en av fire innbyggere i Tyskland mottok pasientbehandling
Det ble opplyst at dataene fra sykehuset utslippet i 2013 stammer. 2013 ble behandlet i henhold til informasjonen nesten én av fire innbyggere i Tyskland innleggelse på sykehus. Totalt var det 19,2 millioner mennesker. Dermed antall behandlings tilfeller økte svakt med 0,6 prosent til 24 000 per 100.000 innbyggere. Hjertesvikt var i underkant av 400.000 tilfeller av den vanligste årsaken, etterfulgt av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes alkohol (338,000 tilfeller), som omfatter akutte alkoholmisbruk teller. Gjennomsnittsalderen til de behandlede ble rapportert til å være 55 år. (Ad)


Bilde: Ute Mulder