Antall organdonorer øker litt igjen

Antall organdonorer øker litt igjen / Helse Nyheter

Liten økning i organdonorer

23/12/2014

Organdonasjon i Tyskland har redusert betydelig de siste årene, delvis på grunn av transplantasjonskandaler. Sachsen har nå en positiv melding: Der økte antall organdonorer litt i 2014. Dessverre gjelder denne trenden ikke for andre føderale stater.


Antall organdonorer i Sachsen har vokst noe
I Sachsen økte antall organdonorer litt i 2014. Ifølge nyhetsbyrået dpa ble det tatt 50 personer fra ett eller flere organer på saksiske sykehus mellom januar og november. Dette ble annonsert av den tyske stiftelsen for organtransplantasjon (DSO) på forespørsel. I samme periode året før registrerte DSO 43 organdonorer i Sachsen. I 2012 var det fortsatt 55 givere i helårsbalansen.

Beredskap for organdonasjon falt
Etter transplantasjonsskandaler ved ulike klinikker i Tyskland, hadde villigheten til å donere organer nylig falt. Som agenturet Eurotransplant i Leiden i Nederland kunngjorde på forespørsel, var 552 personer fra Sachsen på landsomfattende ventelister i begynnelsen av desember. Byrået har felles ventelister for sine åtte medlemsland. Det ble også rapportert at 154 donororganer fra Free State ble transplantert i løpet av året så langt. De vanligste var nyrer (83) og lever (40). I samme periode i fjor registrerte DSO 142 donororganer.

Godkjennelse for organdonasjon
Ifølge DSO donerer et menneske et gjennomsnitt på tre organer. De fleste av disse blir tatt postmortem, dvs. etter at en person er hjernedød. Såkalte levende donasjoner er bare tilgjengelige for noen få organer. Etter tysk lov må samtykke fortsatt gis for organdonasjon. Donasjon, fjerning, plassering og overføring er underlagt tysk transplantasjonsloven fra 1997. Haster og muligheter ligger i forkant av prisen.

Downtrend i Thuringia
Selv om det er rapportert at antallet donorer og donororganene utviklet seg noe positivt med hensyn til hele Øst-Tyskland, gjelder dette ikke for alle de enkelte føderale statene. For eksempel teller DSO totalt 102 for Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thuringia sammenlignet med 99 givere i forrige år og ga 324 organer til andre personer (2013: 311). Men i Thüringen alene var det en nedadgående trend. Der har antall organdonorer falt igjen. I perioden fra januar til november 2014 ble 25 personer trukket fra organer i Thuringia, sammenlignet med 27 organdonorer i samme periode året før og 34 givere i helårsbalansen i 2012.

Donororganer kan redde liv
Rundt 11 000 alvorlig syke pasienter venter landsomfattende for et donororgan som muligens kan redde livet. Selv om en undersøkelse fra Federal Center for Health Education (BZgA) i år viste at 68 prosent av tyskerne er enige om å donere sine organer etter døden, har bare 28 prosent av tyskerne et organdonor kort. (Ad)


Bilde: Thorben Wengert