Tannbehandlinger Nesten hver tredje person har ingen bonusbok

Tannbehandlinger Nesten hver tredje person har ingen bonusbok / Helse Nyheter

Gi bort penger når proteser: Nesten hver tredje person har ingen bonusbok. Sykeforsikringen DAK anbefaler: Å sikre slutten av tannlegenes merke / Ingen mangel på forsyninger for erstatningsmidler.

Nesten hver tredje behandling og kostnadsplan for tannbehandling blir sendt til DAK uten bonusbok. I prosessen er lukrative subsidier tapt for tannlegerne. „Med et komplett guidet bonushefte kan du spare mye penger.“, sier DAK-tannekspert Ute Salge-Krause, og legger vekt på: „Forsikrede kan dermed øke deres respektive faste tilskudd med opptil 30 prosent.“ Derfor: Hvis du ikke har et frimerke i din tannlegebonus for 2010, bør du definitivt gjøre opp for det og raskt ordne en avtale for en sjekke.

Ingen forsinkelser i avtaler med tannleger
En mangel på forsyning, som nylig ble rapportert i pressen, finnes ikke på DAK. „Våre forsikrede kan fortsette å stole på godt vare og vil motta pensjonsavtale senere i år“, sier Ute Salge-Krause. Flere daglige aviser rapporterte at tannbehandling skulle bli utsatt til neste år på grunn av det utarmede budsjettet. Budsjettet til mange lovbestemte helseforsikringsfond vil bli brukt opp, ifølge Federal Association of Dentists. Helseforsikringsselskapene motsier seg dette. De er ikke klar over at tannleger vil forsinke avtalene til det kommende året. Bare i ett tilfelle ville en forsikret klage. I tillegg var en slik praksis ulovlig, siden legene er pliktige til å behandle pasienter.

Bonushefte gir penger - slik fungerer det
Bonusheftet er bevis på den årlige kontrollen hos tannlegen. „Alle som regelmessig deltok i kontrollen de siste fem kalenderårene før behandlingsstart vil øke det faste subsidiet for kroner, broer og proteser med 20 prosent“, forklarer DAK-ekspert. „For forsikrede som har vært med tannlegen regelmessig de siste ti kalenderårene, øker det faste subsidiet til og med til 30 prosent. Året der behandlingen utføres, teller imidlertid ikke.“

Halvårsavsetning under 17 år
Barn og ungdom mellom 6 og 17 år, i motsetning til voksne, må tennene undersøkes hver sjette måned for å motta bonusen. Sjekkingen er gratis. „Den praktiske avgiften på 10 euro vil bare skje når tannlegen blir med en behandling“, så Ute Salge-Krause av DAK. (pm, sb, 04.11.2010)

Les også:
Tannlegenavtaler: Tannbehandlinger er ikke truet

Foto: DAK / racket