For mange pasienter bruker akuttmottaket for småbiter

For mange pasienter bruker akuttmottaket for småbiter / Helse Nyheter

Analyse viser nåværende tilstand av tyske beredskapsrom

En nylig analyse, oppnådd av National Association of Statutory Health Insurance Physicians (KBV), viste at sykehus i økende grad har pasienter som ikke er objektivt beredskapsrelaterte. Ifølge analysen har denne trenden en stor innvirkning på helsesystemet. Resultatet: Mindre tid og oppmerksomhet til virkelige nødsituasjoner, overbelastet sykehuspersonell og unødvendige tilleggskostnader.


Leibniz Institute for Economic Order (RWI) analyserte dette emnet for KBV. Den tilsynelatende trenden viser at flere og flere mennesker bruker akuttmottaket som et alternativ til legens besøk. Noen av pasientene anser seg for å ha behov for en nødsituasjon, andre passer ikke til legenes besøk i avtalekalenderen, eller neste ledig avtale med spesialisten er bare om tre måneder. Den komplette rapporten "Nødhjelp i Tyskland" finner du på KBVs nettside.

Mange pasienter med akuttavdeling er ikke ansett som en nødsituasjon av eksperter. Dette kan kontrolleres i fremtiden av en lege eller via telefon. (Bilde: schulzfoto / fotolia.com)

Hvorfor vente på legeens avtale dersom det er et nødrom?

"Resultatet av undersøkelsen gjør det klart at en reform av beredskapsdepartementet i Tyskland er presset," sier professor Dr. med. Andreas Beivers, helseøkonom ved Universitetet i Fresenius, som bidro til analysen. Et sentralt problem som avklarte analysen var mangelen på pasientkontroll.

Manglende kontrollmekanismer

Ifølge Beivers er det mangel på kontrollmekanismer som ideelt sett pasienter bør vurdere før de kommer til beredskapsavdelingen. Dette vil sikre riktig forsyning. "Flere naboland har implementert reformer de siste årene, blant annet med sikte på å redusere antall utilstrekkelige nødavdelingsbesøk," sa Beivers. For eksempel har Danmark utvidet pasientkontrollen i noen år og har også etablert telefonrådgivningstjenester.

Eksempel Danmark

Siden 2014 har pasienter i Danmark begrenset tilgang til beredskapssentre. Pasienter som ønsker å besøke et beredskapsrom, krever autentisk henvisning fra en lege eller en registrering via nødoppkallingen. "Hvis de ikke tar dette i betraktning, kan det være betydelige tilleggsbetalinger," forklarer Beivers. Han foreslår en lignende modell i Tyskland.

Medisinsk telefontjeneste 116117

Videre foreslår Beivers å øke navnegjenkjenningen av nummeret 116117. Denne telefonsamtalen kan også gi medisinsk hjelp om natten, i helgene og på helligdager, og vurdere om det virkelig er en nødsituasjon. Telefonnummeret 116117 fungerer uten områdekode og er gyldig i hele Tyskland. Anropet er gratis for både fastnettelefoner og mobiltelefoner.

Hvert sekund nødrom er overflødig i prinsippet

KBV rapporterer at 736 nødrom er nødvendig for å gi 99,6 prosent av alle beboere i Tyskland innenfor en radius på maksimalt 30 minutters kjøretid. For tiden deltar imidlertid totalt 1.456 sykehus i beredskapsdepartementet. "Det gir ikke mening når det gjelder leveringsteknologi eller når det gjelder en fornuftig ressursbruk," sier Dr. med. Andreas Gassen, administrerende direktør i KBV, i en pressemelding om analysen.

Subjektivt behov for handling er ikke det samme som nødstilfelle

"Innbyggerne er på utkikk etter vei inn i omsorgssystemet og går til beredskapsrommet, selv om det ikke er nødvendig," legger nestleder i KBV. Stephan Hofmeister la til. Dette skjer både ut av uvitenhet og ut av en komfortstilling. I mange tilfeller er det bare et subjektivt følte presserende behov for behandling.

Bedre informasjon tilbud

"Det er derfor vi trenger å utvide omfanget av informasjon på de ulike nivåene av omsorg og gjøre det mulig for borgerne ved hjelp av multimedietilbud for å velge den rette one-stop-butikken," sier Hofmeister. Han anbefaler også en telefoninnledende konsultasjon for å vurdere situasjonen. (Vb)