For få leger i helsevesenet

For få leger i helsevesenet / Helse Nyheter

Helsetjenesten lider av mangel på leger

05/11/2012

Det er mangel på leger i helsevesenet. Forbundsordføreren for Folkehelsevesenet (BVÖGD), Ute Teichert-Barthel, pekte på dette på gårsdagens kick-off av den 62. vitenskapelige kongressen til BVÖGD.

Det offentlige helsevesenet er i tillegg til poliklinisk og døgn fasiliteter, den tredje pilaren i helsevesenet og krever riktig utstyr med medisinske offiserer, Teichert-Barthel streket i sin velkomsttale på årets BVÖGD Association kongress i Erfurt. „På grunn av den fattige tariff situasjonen i ÖGD mangler vi mange leger og annet fagpersonell“, så kritikken av foreningens leder.

200 helsevesenet er ubebodd
På området helsevesenet (EGD) faller som helsemyndighetene og institusjoner som Federal Institute for legemidler og medisinsk utstyr (BfArM), Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Federal Center for Health Education (BZgA), Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eller Robert Koch Institute (RKI). Hva gjør disse institusjonene for helsen til befolkningen faller i hverdagen neppe, men i en krisesituasjon, slik som i svineinfluensa i 2009 eller EHEC-epidemien i fjor, fasilitetene på Public Health Service er raske i offentlighetens søkelys og ofte spiller en nøkkelrolle i krisestyring. Men dette er bare med en tilstrekkelig bemanning, som for tiden ikke er garantert i henhold til Ute Teichert-Barthel. Ifølge eksperten „Ved den siste folketellingen i fjor ble rundt 200 offentlige sykehus ikke fylt landsomfattende“, godtgjørelse er en av hovedgrunnene til dette.

Dårlig tariff situasjon Årsak til mangel på leger i ÖGD
den „Dårlig tariff situasjon av legene i helsevesenet“ er den viktigste årsaken til den manglende bemanning og mangel på unge mennesker i offentlige helsetjenesten, sier foreningen sjef i sin tale ved åpningen av den 62. kongressen til Scientific BVÖGD og Federation of Tannleger i Public Health Service (BZÖG). fordi „Spesialister som ønsker å flytte fra klinikken til en helsesektoren, settes tilbake der omtrent til lønnsnivået for en profesjonell nybegynner“, Bunnlinjen er et lønn tap på mer enn 1000 euro per måned“, Teichert-Barthel fortsetter. Problemet bør faktisk løses innenfor rammen av kollektive forhandlinger for den kommunale helsevesenet, som har vært igangsatt siden høsten 2010, men det har hittil ikke blitt mottatt akseptabelt tilbud fra motparten, klagde foreningsformannen for BVÖGD. noensinne „lønnsforskjellen øker, jo færre leger bestemmer seg for å arbeide i helsevesenet“, understreket eksperten, og la til at foreningen for tiden vurderer advarsler.

Forebygging og sykehushygiene som fremtidige emner
Foreningens styreformann for BVÖGD tok også opp to aktuelle problemstillinger i hennes tale, som folkehelsen ser ut til å være av stor betydning. Dette er på den ene proklamert av den føderale regjeringen utvikle en bred forebyggende strategi, der det offentlige helsevesenet, i den oppfatning av Teichert-Barthel bør sterkt involvert. For de medisinske offiserer som ifølge en uttalelse foreningen sjefen tilgang til en rekke institusjoner som barnehager eller skoler, og spore uansett en total sosial mål, mens fokus fall i poliklinisk eller innleggelse omsorg heller på behovene til den enkelte pasient. Det andre aspektet, der Teichert-Barthel håper på en sterkere integrasjon av ÖGD, er gjenstand for sykehushygiene. Det var faktisk ønskelig at noen politikere ringte til konkrete bestemmelser om antall sykehushygienister, hygienelaterte leger og hygienister per sengsnummer. Imidlertid parallelt med økt stab i ÖGD, „fordi infeksjonshygienisk overvåking av klinikker, eldres hjem og medisinsk praksis ligger hos helsemyndighetene“, Teichert-Barthel understreket. (Fp)

Les også:
FDP krever selvbetalt ved mangel på leger
Helseforsikring: Det er ingen mangel på leger