Tilleggsbeløp Kartellamt taper mot kontanter

Tilleggsbeløp Kartellamt taper mot kontanter / Helse Nyheter

Tilleggsavgift: Cartel Office taper mot kasseapparat: Uautorisert prisfastsetting mellom helseforsikringen?

Åtte helseforsikringsselskaper hadde kunngjort et tilleggsbidrag i januar 2010. Deretter ble en juridisk tvister mellom Federal Cartel Office og helseforsikringsselskapene blusset opp. Antimonopoly-kontoret hevet mistanke om at midlene ville tvinge til en uoppnåelig prisavtale. Cartel Office krevde på grunn av „Innledende mistanke om en avvisbar prisavtale mellom selskaper“ Egnede dokumenter fra kasseapparatene. Men kappene ville ikke tillate det og motstod det.

Tre helseforsikringsselskaper flyttet deretter til de statlige sosiale domstolene i Hamburg, Hessen og Nordrhein-Westfalen. Men den føderale Cartel kontoret ikke vil tvisten ydmyke før de høyere sosiale domstolene men før Higher Regional Court of Düsseldorf. En tilsvarende klage fra Federal Cartel Office avviste Federal Social Court i Kassel. Dommerne hevdet at saken påvirket omfanget av selvregulerende rett til helseforsikringer. Tvisten er en „Offentlig rettssaker i saker med lovbestemt helseforsikring, som er obligatorisk og utelukkende knyttet til sosial rettferdighet“. Statens sosialdomstoler vil nå måtte avgjøre om Federal Cartel Office faktisk har krav på å kreve tilsvarende dokumenter fra helseforsikringsselskapene.

I henhold til sosialt lov har helseforsikringsselskapene lov til å betale faste tilleggsbidrag fra sine forsikrede. Dette gjelder dersom det kan påvises at midlene fra helsefondet er utilstrekkelige. I alt legger 16 lovpligtige helseforsikringsselskaper i dag et ekstra bidrag. De fleste av dem belaster et tilleggsgebyr på åtte euro. I løpet av helsevesenet er det opp til helseforetakene selv å bestemme hvor mye de vil betale de ekstra bidragene fra 2011 og fremover. (sb, 29.09.2010)

Les også:
Helseforsikring: Mange betaler ingen ekstra bidrag
Ekstra bidrag 2012 med nesten alle helseforsikringsselskaper?
Helseforsikring: Nye tilleggsavgift 2012?
Helseforsikring: Bidragsøkninger vil komme
Helseforsikring tilleggsbidrag også i 2011