Tilleggsavgift Helseforsikringsselskaper mister forsikring

Tilleggsavgift Helseforsikringsselskaper mister forsikring / Helse Nyheter

Over 650 000 forsikrede endret helseforsikringen på grunn av tilleggsavgift

26.01.2011

Innføringen av ekstra bidrag har ført til at enkelte helseforsikringsselskaper har et betydelig tap av medlemmer. Over en halv million forsikrede har benyttet seg av deres spesielle rett til oppsigelse i det siste året. Kasseapparater som ikke gir noen ekstra bidrag, opplevde betydelig vekst i medlemskapet.

Endring av helseforsikring ønsket av politikken
Innføringen av ekstra bidrag har brakt helseforsikringen store tap. Over en million lovbestemt helseforsikring avsluttes deretter sin gamle helseforsikring og byttet til en ny helseforsikring. Hvis tilleggsavgiftene ble avkortet til årsskiftet, har helseforsikringen siden ikrafttredelsen av helsevesenet fastsatt mengden av tilleggsbeløpene selv. Så langt kommer de fleste SHI-leverandørene ved å heve den vanlige innskuddsrenten uten ytterligere bidrag. Helseøkonomer progniserer imidlertid nesten landsomfattende faste beløp for de kommende årene, som vil bli belastet i tillegg. Endringsgrunnen vil da ikke lenger være det faktum som sådan, men mengden av det ekstra bidrag. Ifølge Helsedepartementet mener dette fremmer konkurranse i helsesektoren. Kasseapparater som fungerer økonomisk bør ha nytte av den forsikredes villighet til å bytte. Antall lovbestemte helseforsikringer vil bli minimert, og i form av kapitalorientert tiltak må mange helseforsikringer gå konkurs. Også dette er i politikkens interesse, som tar sikte på å minimere midlene.

Spesiell rett til oppsigelse gjør at helseforsikringen kan endres
Hvis et helseforsikringsselskap øker ytterligere bidrag eller dersom det allerede eksisterende tilleggsbidraget økes, kan forsikrede gjøre bruk av sin spesielle rett til opphør og endre dem. Den forsikrede er da bundet til kontrakten i 18 måneder, med mindre den nye helseforsikringen også belaster et engangsbeløp eller øker den eksisterende. I fjor brukte omtrent en halv million mennesker denne rettigheten. Dra nytte av de alternerende migrasjonene, har kontanter, som følger med det vanlige kontantbidraget. Spesielt mange nye medlemmer kunne registrere Barmer GEK, den generelle Ortskrankenkasse AOK og Techniker Krankenkasse (TK). Vesentlige tapere var hovedsakelig de tyske ansatte helseforsikring samt KKH alliansen. Begge tilbyderne krever et tilleggsbeløp på åtte euro i år også.

Sterke tap for DAK og KKH alliansen
DAK ble rammet hardest. Omkring 460 000 mennesker snudde ryggen på DAK og byttet hender. Dette tilsvarer en andel på hele syv prosent i forhold til totalt antall medlemmer. Antall forsikrede falt fra rundt 6,3 til 5,8 millioner siden begynnelsen av det nye året. De sterkeste bevegelsene var i løpet av den første lanseringen våren i fjor. Ved KKH-alliansen var det rundt 190.000 borgere som forlot kassen. Her utgjør tapsandelen ni prosentpoeng. Ifølge offisiell informasjon fra KKH-alliansen, ble et medlemskap på 2,05 millioner forsikrede registrert tidlig i 2010. Ved årsskiftet var det kun ca. 1,86 millioner forsikret. I tillegg til de to største fondene, gjør elleve andre mindre helseforsikringsselskaper i dag et ekstra bidrag. Totalt endret 650.000 forsikrede sin helseforsikring i fjor.

Store helseforsikringsselskaper fordeler
Den klare vinneren var Barmer GEK, som registrerte en økning på medlemskap på 100.000 nye medlemmer. Techniker helseforsikring kan få til og med 340 000 medlemmer. Dette tilsvarer en økning i veksten på rundt 4,5 prosent. AOK med sine regionale underavdelinger, IKK Classic (pluss 46.000) og Vereinigte IKK (pluss 26.000) har også hatt betydelige gevinster når det gjelder deres medlemskap.

Ifølge en talsmann for helseforsikringen er den spesielle rettigheten til oppsigelse gitt faktisk ansvarlig for dette. Mange forsikrede se tilleggsavgiften som grunn til å forlate sin helseforsikring. Individuelle helsetjenester fra enkelte tilbydere virker mindre argumenterende. Innføringen av tilleggsbidrag har tilsynelatende vist seg å være ugunstig for midlene. Først når flere midler ikke kan utelukke et ekstra bidrag, vil en ny migrasjon mellom lovbestemt helseforsikring finne sted. Sannsynligvis vil dette være tilfelle fra 2012 eller senest fra 2013 og fremover. Fra da av vil de avtalt premieøkningene ikke lenger være tilstrekkelig. (Sb)

Les også:
Helseforsikringsselskaper forventer ikke et underskudd for 2011
Erstatningsfond utelukker ikke tilleggsavgift
Forbundsregeringen slutter GKV Solidarprinzip
Fra 2011: Høyere helsekostnader
DAK krever også et ekstra bidrag i 2011
Helseforsikringen endres eller forblir?
Forbrukerne taler mot GKV tilleggsbidrag