Ytterligere bidrag sparer helseforsikringsselskaper

Ytterligere bidrag sparer helseforsikringsselskaper / Helse Nyheter

BMG-statistikk: Ytterligere bidrag gir helseforsikring ca 500 millioner euro mer inntekt. Samlingen av tilleggsbidrag vil fortsette å spille en viktig rolle i fremtiden hvis evalueringen av forbundsdepartementet er korrekt tolket.

08.12.2010

Noen lovbestemte helseforsikringsselskaper har samlet inn ekstra bidrag fra sine forsikrede siden begynnelsen av året. Tidligere i uka annonserte forbundsdepartementet for helse (BMG) en statistikk om den økonomiske utviklingen av lovbestemt helseforsikring (SHI). Ifølge undersøkelsene var helseforsikringene i stand til å ta om lag 500 millioner euro i tillegg til de vanlige bidragene gjennom de ekstra bidragene som ble samlet inn. Hvis de økonomisk bekymrede helseforsikringsfondene ikke hadde samlet noen ekstra bidrag, ville den økonomiske situasjonen for midlene være mye verre enn den allerede er. Underskuddet vil være ifølge BMG på rundt ni milliarder euro.

Statistikken fra Forbundsdepartementet viser klart hvilken situasjon de lovbestemte helseforsikringsfondene er. I analysen refererer departementet også til fremtidige problemstillinger og gir dermed et filtrert utsikter for fremtiden. Samtidig advarer rapporten om at vedtatt helsevesen reformen var uunnværlig for å støtte systemet med lovbestemte helseforsikringsfond. I de tre første kvartalene hadde alle helseforsikringer i fellesskap inntekter fra helsefondet på rundt 131,2 milliarder euro. Inkludert er også tilleggsinntektene til fondene gjennom de tilleggsavgiftene til de forsikrede.

I motsetning hertil rapporterte helseforsikringsfondene at de brukte rundt 130,9 millioner euro på helsevesen, personalekostnader og administrasjon. Så bare et overskudd på ca 277 millioner euro igjen. For tre år siden målt i samme periode har helseforsikringsfondene fortsatt generert et overskudd på rundt 1,4 milliarder euro. Siden erfaringen viser at utgiftene øker igjen i slutten av året, forventer forbundsdepartementet for helse mangel på økonomisk utvikling. Dette betyr at BMG forventer en betydelig underfinansiering av lovbestemt helseforsikring.

Ekstra bidrag med økende betydning
De ekstra bidragene vil spille en stadig viktigere rolle i den økonomiske utviklingen av helseforsikringssystemet i fremtiden. Uten det ekstra bidraget som ble betalt av individuelle helseforsikringer, ville det vært mulig å lukke individuelle helseforsikringer. Forbundsdepartementet hevder selv at de ekstra bidragene er uunnværlige, og at dette også gjelder for fremtiden. Disse bidragene alene har gitt rundt 463 euro i tilleggsinntekter, noe som forhindret enda større underfinansiering. Hvis disse beløpene ikke hadde blitt samlet, ville det ha oppstått et underskudd i de tre første kvartalet på rundt 186 millioner euro. Lovbestemte forsikrede må være forberedt i fremtiden, snart måtte betale ekstra bidrag landsomfattende. Foreløpig innbetaler enkelte helseforsikringsfond, inkludert det tredje største helseforsikringsfondet i Tyskland, et tilleggsbeløp på 8 euro per bidragsberettiget medlem.

Stigende kostnader for medisinsk behandling
På grunn av demografiske endringer og gjenoppdagelse av medisinske behandlinger øker kostnaden for behandling også. Dette fremgår også av dagens BMG-statistikk. Spesielt vil kostnadene for helsetjenester og omsorg øke. Utgifter til ambulant terapi og behandlinger økte med 3,7 prosent fra år til år. Hvis man sammenligner utgiftsøkningen med året 2009, har økningen i utgiftssiden på dette området halvert halvert. Kostnadene ved behandling i klinikker økte med 4,5% med en økning i utgiftene (sammenlignet med 6,6% året før). Utgifter til legemidler økte med 4,2 prosent. I løpet av legemiddelmarkedsreorganiseringsloven skal utgiftssiden for medisiner senkes tydelig. Utgifter til administrasjon økte 3,9 prosent. For det kommende året 2011 fastsetter loven at den administrative delen av midlene må forbli på 2010-nivået.

Utsikter for årene som kommer
Uten den vanlige innskuddsgraden av lovbestemt helseforsikring fra årsskiftet 2011 til 15,5 prosent, ville et underskudd være uunngåelig til tross for den gode økonomiske situasjonen. Hvis bidragsraten ikke ble økt, var et underskudd i helsefondet på om lag 9 milliarder euro, som det er kalt i prognosen fra Helsedepartementet. Av denne grunn er det absolutt nødvendig å heve innskuddssatsen for helseforsikring til nivået før den økonomiske krisen. I tillegg har det vist seg at besparelser i leger, sykehus og helseforsikringsselskaper er fortsatt nødvendige. Også omorganiseringen av narkotikamarkedet er av største betydning for å stoppe utgiftsøkningen. I motsetning til uavhengige helseøkonomer forventer BMG ikke et underskudd på helseforsikringene i det kommende året. Også de ekstra bidragene vil ikke øke i henhold til offisiell informasjon. Derimot har fem helseforsikringsselskaper allerede annonsert at de vil kreve ytterligere bidrag i 2011. Likevel må det føderale budsjettet gi et tilskudd på to milliarder euro for å styrke helsefondet. Dette brukes utelukkende til å fylle helseforsikringsfondets reserver og for å finansiere den sosiale kompensasjonen for tilleggsavgiften.

Tviler fra kritikere
Mange helseøkonomer tviler imidlertid på at besparelsene vil være nok til å holde det lovpligtige helseforsikringssystemet stabilt. For eksempel har ulike eksperter allerede beregnet at i nær fremtid vil forsikrede individer motta langt høyere tilleggsbidrag enn det som iblant er tilfellet. Faktum er at arbeidstakers andel av helseforsikringen ble frosset fra begynnelsen av året. Dette betyr at alle høyere kostnader uunngåelig må bæres av den forsikrede selv. Også det føderale helsedepartementet ser dette tilsynelatende også, og bare på grunn av den planlagte innførte den sosiale kompensasjonen. (Sb)

Les også:
Helseforsikring: Høyere bidrag uunngåelig
AOK-sjef: Problem med medisinsk overforbruk
Handelskrankenkasse Bremen betaler 60 euro premie