Obligatorisk lisens tillater videre distribusjon av AIDS Drug Isentress

Obligatorisk lisens tillater videre distribusjon av AIDS Drug Isentress / Helse Nyheter

BGH ser foreløpig distribusjon som "offentlig interesse"

Forbundsdomstolen (BGH) i Karlsruhe har fortsatt å tillate videre distribusjon av hiv- og aids-legemiddelet Isentress til tross for eksisterende patenttvister. Mens hver HIV eller AIDS-pasient X-BGH Civil kammeret ikke er avhengig av behandling med ISENTRESS og den aktive bestanddel inneholdt deri raltegravirs individuelle pasientgrupper, men meget behagelig, linjert tirsdag 11. juli 2017 (Ref. X F.eks 2/17). Det er derfor en offentlig interesse at det tyske Merck-datterselskapet MSD Sharp & Dohme GmbH og andre Merck-selskaper får en tvangslisens for det foreløpige salg av stoffet.

(Bilde: beermedia.de/fotolia.com)

Raltegravir er en av integraseinhibitorene. Disse hindrer innlemmingen av virusets DNA til det i humane celler. Den aktive ingrediensen ble utviklet av det amerikanske farmasøytiske firmaet Merck, og også patentert i Europa. Med den aktive ingrediensen raltegravir er MSD-stoffet Isentress på markedet i Tyskland.

Det japanske selskapet Shionogi vurderer derimot et bredere europeisk patent som et teoretisk utvalg av antivirale midler, hvorav den ene er raltegravir.

Shionogi mener at MSD bryter med dette patentet med Isentress. Selskapet har derfor sendt et pålegg til Düsseldorf-domstolen. Den suspenderte tvisten i avventa avgjørelsen om klagen for Det europeiske patentverket.

For på en pålitelig måte å forhindre et salgsbud mot Isentress, søkte MSD og de andre Merck-datterselskapene til Federal Patent Court for en tvangslisens og et tilsvarende foreløpig påbud.

I summarisk saksbehandling, den føderale patentdomstol hadde Merck datterselskaper gi slik tvangslisens etter ordre fra 31 2016 August for tiden, slik at stoffet kan markedsføres (Ref: 3 LiQ 01,16; JurAgentur melding av 2. september 2016.). Mange HIV- og AIDS-pasienter er avhengige av det, så resonnementet. I henhold til patentlovgivningen er en tvangslisens mulig dersom det er nødvendig av allmenn interesse.

Denne beslutningen ble bekreftet av BGH. Distribusjonen av Isentrees er midlertidig, inntil avgjørelsen av patentspørsmålene tillates. Offentlig interesse for å gi tvangslisens var troverdig.

"Det er ... pasientgrupper som trenger raltegravir for å opprettholde sikkerhetssikkerhet og kvalitet," sa BGH. Dette inkluderte spedbarn, barn under tolv år, gravide, folk som trengte profylaktisk behandling på grunn av eksisterende fare for infeksjon og pasienter som tidligere har blitt behandlet med ISENTRESS og opplever alvorlige bivirkninger og interaksjoner trusselen om å bytte til et annet legemiddel. FLE