To helseforsikringsselskaper truet av konkurs

To helseforsikringsselskaper truet av konkurs / Helse Nyheter

To helseforsikringer er i ferd med å gå konkurs: By BKK og Vereinigte IKK

16.04.2011

Bare to år etter innføringen av helsefondet har to helseforsikringsselskaper vært i alvorlig økonomisk nød. Som Handelsblatt rapporterer, bestemmer det første fakturakvartalet 2011 om selskapets helseforsikringsselskap BKK vil bli stengt eller kan fortsette. United IKK har allerede bedt om millioner av euro i tilskudd for å sikre at den forsikrede kan dekkes.

Konkursbeslutning ved BKK i mai
To lovbestemte helseforsikringsselskaper i Tyskland ser ut til å være i alvorlige økonomiske vanskeligheter. For minst ett helseforsikringsselskap, kan byen BKK, med hovedkontor i Stuttgart, allerede være stengt i mai. Så tidlig som i fjor var helseforsikringsfondet det første GKV å innføre et ekstra bidrag på åtte euro per måned per medlem. Fordi finansieringen av helsefondet ikke var tilstrekkelig, måtte fondet øke tilleggsbidraget i begynnelsen av 2011 med fem euro til totalt 15 euro. Gjennom introduksjonen av det nye tilleggsbidraget „Vi forventer at 20 000 kasser mindre“, sa en talsmann for byen BKK. Spekulasjon om kassaapparatet er lukket, avviste imidlertid kassereren. Endelig må kvartalsresultatet ventes. Først da bestemmer føderalforsikringsbyrået om selskapets helseforsikringsfond vil bli stengt. Et sluttresultat forventes tidlig i mai.

Den første mars i år overtok Oliver Reke kontantstyret. Han erstattet midlertidig administrerende direktør Dr. Bernhard Amshoff, fordi den gamle styrken på grunn av den elendige situasjonen ble avlyst i november. Hvis det gjaldt en tidlig konkurs, hadde det nye styret liten mulighet til å gjennomføre strukturreformer. Stillingen vil være kortvarig.

Forbundsforbundet av helseforsikringsfond (BKK) ser fremtiden mindre optimistisk. Her starter man fra en lukning. Gjeldene og løpende behandlingskostnader vil da måtte overtas av de andre midlene i nettverket. For den forsikrede selv oppstår imidlertid ingen truende situasjon, som helseøkonomene forsikrer, at lovbestemte helseforsikringsselskaper er pliktige til å ta medlemmene, uavhengig av helsetilstand eller familiestatus, dersom By BKK lukker.

Nødvendige tilskudd til United IKK
Den nest største garantien for helseforsikring, United IKK, har også vært i økonomisk nød. Fondet har allerede innvilget en tilskuddssøknad til gruppen av guilds. Som rapportert av United IKK er tildelinger fra helsefondet ikke lenger nok til å sikre langsiktig omsorg for de ca 1,6 millioner forsikrede. Som rapportert av interne kasseapparater, krever kasserer et tilskudd på rundt 50 millioner euro for å redusere en konkursrisiko. Hittil har denne søknaden ennå ikke blitt bestemt i IKK-foreningen. I april i fjor hadde fondet søkt en fusjon med IKK Classic. På grunn av den elendige økonomiske situasjonen i United IKK ble fusjonen avbrutt.

Medlemskort på grunn av tilleggsavgift
Mens United IKK fraviste ekstra bidrag og dermed registrerte en liten økning i medlemskapet (pluss 26.000), er byen BKK bokstavelig talt løpende bort fra den forsikrede. Men begge helseforsikringsselskapene lider hovedsakelig av egen medlemsstruktur. Mange medlemmer av byen BKK bor i Hamburg og Berlin. Naturligvis, i de store byene, er kostnaden for å behandle leger og klinikker høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. I tillegg er eldre og kronisk syke personer forsikret i byen BKK. Dette betyr høye utgifter og relativt lite inntekt. Det ekstra bidraget har også provosert et stort tap av medlemmer. (Sb)

Les også:
Forhåpentlig konkurs av City BKK
Redning av de skremmende helseforsikringsselskapene
Konkurs av helseforsikringsmidler avverget
Helseforsikring Byen BKK og GBK truet av konkurs
By-BKK reddet fra insolvens?
Er helseforsikringen City-BKK brutt?
To helseforsikringsselskaper er brutt

Bilde: Gerd Altmann