For mye jogging øker risikoen for død

For mye jogging øker risikoen for død / Helse Nyheter

Mer enn 2,5 timers jogging en uke er kontraproduktivt

02/18/2015

Tilstrekkelig fysisk aktivitet anses generelt som sunn og er forbundet med redusert risiko for å dø. Men den riktige mengden er avgjørende her, ifølge en nylig undersøkelse fra forskerlaget ledet av Peter Schnohr fra Frederiksberg sykehus i København (Danmark). Som forskerne i handelsmagasinet „Journal of American College of Cardiology“ rapporter, intensiv jogging kan til og med være kontraproduktivt her.


„Personer som er fysisk aktive har minst 30% lavere risiko for å dø enn de som er inaktive“, forskerne rapporterer. Imidlertid er denne grunnleggende positive utsagnet relativisert ved nærmere undersøkelse av det ukentlige sportsprogrammet. For evaluering av sammenhengen mellom jogging og total dødelighet i dagens danske studien fant at dødeligheten er intens jogging på et tilsvarende nivå som i de ikke-joggere. Lett til moderat jogging fra en til 2,4 timer per uke var forbundet med den laveste dødeligheten, ifølge forskerne.

Intensiv jogging øker dødeligheten
For forskningen brukte forskerne Peter Schnohrs data „Copenhagen City Heart Study“ under hvilke 1,098 sunne joggere og 3,950 sunne ikke-løpere er observert siden 2001 og utover. De analyserte mulige forhold mellom dødeligheten og intensiteten av jogging, med tanke på tempoet, varigheten og frekvensen av løp. Lavest dødelighet ble observert med en frekvens på 2-3 ganger i uken med en treg til gjennomsnittlig kjører hastighet, skriver Schnohr og kolleger. Mer enn 2,5 timer jogging per uke å gå, ifølge forskerne, men med et oppsving i dødelighet forbundet og intense løpere som jogge mer enn fire timer i uken med høy bevegelseshastighet, lå dødeligheten statistisk på samme nivå som i ikke-joggere.

Enkel til moderat jogging anbefales
Hvis en viss jogging overskrides, går helsemessige fordeler tapt, ifølge de danske forskerne. Sannsynligheten for potensielt dødelige sykdommer i det kardiovaskulære system (f.eks. Som hjerteinfarkt eller slag) blir først redusert ved utøvelse, men under intens løper risikoen øker selvsagt på nytt. De danske forskerne anbefaler derfor lett til moderat jogging for å maksimere helsemessige fordeler. Tempoet bør ikke settes for høyt, løpene må ikke ta mer enn en time og mer enn tre ganger i uken jogging er tabu. Hvis disse retningslinjene overholdes, har jogging betydelige positive helseeffekter og reduserer risikoen for å dø sterkt. (Fp)


Bilde: Martin Jäger