For få jobber for funksjonshemmede

For få jobber for funksjonshemmede / Helse Nyheter

Verdensdagen for funksjonshemmede: Svartår for funksjonshemmede på det tyske arbeidsmarkedet

02.12.2010

I anledning av verdensdagen for funksjonshemmede mennesker den 3. desember tok DGB-styremedlem Annelie Buntenbach et kritisk notat på torsdag i Berlin. „Personer med nedsatt funksjonsevne er taperne på arbeidsmarkedet i år. Mange eldre sterkt funksjonshemmede arbeidere har mistet jobbene sine under krisen og har svært lite sjanse til å finne en ny jobb.“

Med strammepakningen ved slutten av november av den svart-gule føderale regjeringen, har funksjonshemmede i arbeidsmarkedet blitt ytterligere forverret: „Kuttene i arbeidsmarkedsintegrasjonstiltak reduserer sjansene for at de arbeidsledige får støtte. Risikoen er høy at spesielt sterkt funksjonshemmede blir etterlatt. De trenger akutt støtte“, sa Buntenbach og krevde en rask retningsendring: „Spesielt i den nåværende økonomiske utvinningsfasen, bør selskaper bli pålagt å ansette flere personer med funksjonshemninger. Derfor må utligningsavgiften økes i hvert fall for de selskapene som ansetter ingen eller svært få alvorlige funksjonshemmede.“ For tiden har selskaper med mer enn 20 ansatte betalt en kompensasjonsavgift dersom de ikke oppfyller lovbestemt sysselsettingsgrad på fem prosent for de sterkt funksjonshemmede.

Samlet sett må kvaliteten på arbeidet forbedres, understreket Buntenbach: „Usikker og underbetalt arbeid depleterer trivsel og helse. Personer med og uten funksjonshemming trenger et godt arbeid i stedet for usikre arbeidsplasser.“ I tillegg bør de som ikke lenger kan jobbe på grunn av funksjonshemming, få bedre adgang til uførepensjonen.

Permanent høy arbeidsledighet i gruppen av funksjonshemmede
Mens generell arbeidsledighet falt jevnt i 2010, var arbeidsledigheten blant alvorlig funksjonshemmede konsekvent høyere enn året før. I november 2010 ble 173 563 alvorlig funksjonshemmede registrert som arbeidsledige, 5,6 prosent mer enn i samme måned i fjor. Når man ser på hele krisen, har antall personer med alvorlige funksjonshemminger økt med 9,4 prosent sammenlignet med nivået før krisen (november 2008). Totalt er antall ledige nå to prosent under nivået i november 2008.

I 2009 var arbeidsledigheten 8,2 prosent generelt og 14,6 prosent for sterkt funksjonshemmede. DGB forventer en betydelig høyere arbeidsledighet for svært funksjonshemmede i 2010. (Pm)

Les også: