Økning i pasientbehandling

Økning i pasientbehandling / Helse Nyheter

Flere ambulante behandlinger og ekstra ansatte, men fallende antall sykehus senger

09/28/2013

Antall sykehusbehandlede pasienter og antall ansatte i tyske sykehus har økt noe i løpet av det siste året, mens antall sykehus gikk ned generelt, ifølge statistikken fra Federal Statistics Office 2012. Antall sykehus senger var også litt lavere, med en betydelig reduksjon i sykehusssektoren motvirket av en økning i privateide sykehus senger. Det er fortsatt „Nesten hvert sekund seng (47,9 prosent) på et sykehus av en offentlig institusjon“, så meldingen fra Federal Statistical Office.


I 2012 ble i alt 18,6 millioner pasienter innlagt på sykehus, noe som representerer en økning på 1,5 prosent i forhold til året før, rapporterer Federal Statistical Office. Oppholdet på sykehuset tok i gjennomsnitt 7,6 dager (7,7 dager i 2011). For sykepleie var det 2.017 sykehus (2.045 i 2011) med mer enn 501 000 senger (540 færre enn i 2011). „Med økende antall behandlings- og personaldokumenter forblir antallet tilgjengelige senger nesten konstant“, så konklusjonen i pressemeldingen fra Federal Statistical Office. På begynnelsen av 1990-tallet var antall senger fortsatt mye høyere - i 1991 var det nesten 666 000 sykehus senger.

Moderat senger i klinikken
Selv om antall pasientbehandlinger har økt og antall sykehussenger har redusert seg minimalt, er kapasitetsutnyttelsesgrensen for sengene ennå ikke nådd, ifølge Federal Statistical Office. Sengbeleggene økte bare litt - fra 77,3 prosent i 2011 til 77,4 prosent i 2012. Offentlige sykehus oppnådde den høyeste belegget på 78,9 prosent, mens i private sykehus var belegget på 76 prosent , 1 prosent og i nonprofit sykehusene var bare 75,9 prosent, rapporterer Federal Statistical Office.

Økning i ansatte i sykehusbransjen
For sykehuspersonell viser sykehusstatistikken en økning i heltids medisinsk personale med 2,7 prosent i 2012 til nesten 143 000 totalt og med 3,3 prosent til 709 000 heltidsekvivalenter i ikke-medisinsk tjeneste. Av de ansatte i den ikke-medisinske tjenesten jobber alene 313.000 heltidsansatte i sykepleie, ifølge uttalelsen fra Federal Statistical Office.

To millioner mennesker behandlet i forebyggende og rehabiliteringsanlegg
I tillegg tok bare under to millioner pasienter i 2012 innlagt behandling i et forebyggende eller rehabiliteringsanlegg. Dette var 2,1 prosent mer enn året før. „I 1.215 forebyggings- eller rehabiliteringsanlegg var rundt 169 000 senger tilgjengelige“, I motsetning til sykehusene her er de private leverandørene de største leverandørene, rapporterer Federal Statistical Office. Nesten to tredjedeler av alle senger (65,9 prosent) var i private forebyggings- eller rehabiliteringsfasiliteter. Ved 81 prosent var beløp i 2012 2,3 prosentpoeng høyere enn året før (78,7 prosent). Også her oppnådde de offentlige fasilitetene den høyeste belegget med 90,8 prosent. Ifølge Federal Statistical Office var totalt 8000 heltidspersonale og 84.000 heltidspersonale tilgjengelig for pleie av pasienter i forebyggings- og rehabiliteringsanlegg. (Fp)


Bilde: Martin Büdenbender