Økning i psykisk lidelse

Økning i psykisk lidelse / Helse Nyheter

DAK Health Report 2011 presenterte - Økning i psykisk lidelse

11.05.2011

Det tyske ansattes helseforsikringsfond (DAK) har utgitt sin helseportefølje 2011, hvor sykefraværet til DAK forsikrede fra 2010 er registrert og oppdelt etter ulike kriterier. DAK Health Report 2011 tillater både en klassifisering av føderale stater og divisjonen etter alder, økonomisk gruppe eller klinisk bilde.

Totalt sett er lei av arbeider DAK forsikret utgjorde i 2010 til 3,4 prosent, et nivå nær året, ekspertene på DAK rapportert i å presentere Health Report 2011. separat undersøkelse av unge arbeidstakere i alderen 18-29 I tillegg bør helsesrapporten nærmere undersøke den potensielle effekten av usikre arbeidsforhold på helsepersonell og syke. Fordi de unge arbeiderne er i henhold til DAK-rapporten, selv om de er kortere i gjennomsnitt, men mye oftere sykefravær.

Unge arbeidstakere er fokus for helseproblemet fra 2011
Ifølge egne uttalelser har DAK lagt de unge arbeiderne i fokus i helseproblemet for 2011 for å analysere helseeffekter av usikre økonomiske livsperspektiver og vanskelig å planlegge profesjonelle karriere mer detaljert. Ekspertene fra DAK fant at landsomfattende over en av fem unge arbeidere føler at deres daglige arbeid er svært stressende, selv om de fleste føler at de ikke blir utfordret av jobben sin. Ifølge DAK er den oppfattede byrden også reflektert i hyppig sykefravær, hvor den korte sykefraværsperioden kan tas som en indikasjon på at det er sjelden alvorlige sykdommer blant de unge ansatte. De eldre medarbeiderne, med færre sykefravær totalt pr sertifikat hver syke betydelig lengre skriftlig enn sine unge kolleger, som også ble klassifisert som tegn på alvorligere sykdommer.

Muskuloskeletale sykdommer mest vanlige årsak til funksjonshemning
I sammenbrudd av sykefraværet for årsakene danner muskuloskeletale lidelser (særlig ryggsmerter) i helseproblemet 2011 med 22 prosent av all sykefravær den vanligste årsaken til sykefravær. I andre omgang er respiratoriske sykdommer med en andel på 16 prosent i sykefraværet og etterfulgt av sykefravær på grunn av akutte skader (14,3 prosent). Særlig bekymringsfull, ifølge uttalelsene fra DAK-ekspertene, men utviklingen av psykisk lidelse. Sykefraværet økte med rundt ti prosent i løpet av det siste året, og i helserapporten for 2011 er det 12,1 prosent. Både de eldre medarbeiderne og de yngre ansatte er like berørt, rapporterer ekspertene fra DAK.

Regionale forskjeller i sykefravær
DAK Health Report noterer også betydelige regionale forskjeller i sykefravær. Mens de vesttyske føderale statene har en sykdom på 3,3 prosent, er dette gjennomsnittet 4,3 prosent i de nye føderale statene, ifølge DAK-ekspertene. Leder i sykefraværet var ifølge helsesrapporten i fjor Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern, hver hadde sykefravær på 4,4 prosent registrert. DAK Health Report 2011 ble basert på data samlet inn av de 2,6 millioner DAK-medlemmene i 2010, med 60 prosent av forsikrede og 40 prosent mannlige. (Fp)

Les videre:
Bayern: tapt arbeid på grunn av psykisk lidelse