Ytterligere bidrag også mulig i 2011

Ytterligere bidrag også mulig i 2011 / Helse Nyheter

Supplerende bidrag til lovbestemt helseforsikring i 2011 mulig.

I henhold til helseforsikringsforeningen vil det bli mulig ytterligere bidrag fra lovbestemte helseforsikringer igjen neste år. Foreningen motsetter seg derfor uttalelsene fra Federal Insurance Office, at bidraget øker fra 2011, uten ytterligere tilleggsbidrag er nødvendig.

Finansieringen av midlene er sikret, sa forrige uke Federal Ministry of Health. På den måten stod man på beregninger av Federal Insurance Office. Men Kassenverband står i motsetning, fordi de høyere bidragene kan gi et kompensasjon for milliarderunderskuddet av helseforsikringsselskapene, men dette gjelder ikke det samlede markedet. Fordi situasjonen for de enkelte helseforsikringsfondene varierer sterkt. Så ble det påpekt at spesielt helseforsikringen i de dyre byene har økt pris. Fordi kostnadene for sykehus er svært sannsynlig å øke. Denne økningen må da kompenseres tilsvarende med ytterligere tilleggsbidrag, som det ble sagt.

Forbundsforsikringskontoret ekskluderer imidlertid ekstra bidrag for året 2011. De totale utgiftene til helseforsikringene på 178,9 milliarder euro er dekket av helsefondets utbetalinger. For 2012 er det derimot meget sannsynlig at ytterligere tilleggsavgift vil bli pålagt fra de lovbestemte midlene. (sb, 04.10.2010)

Les også:
Kasseapparater: tilleggsbidrag 2011 ikke utelukket
Sosialunion: Helse trenger solidaritet
Rösler planlegger betaling på forhånd ved legens besøk