Ekstra bidrag Opptil 225 Euro sen betalingstillegg

Ekstra bidrag Opptil 225 Euro sen betalingstillegg / Helse Nyheter

Hvem betaler ikke tilleggsavgift fra helseforsikring, må forvente i fremtiden med opptil 225 euro sen betalingstillegg.

(18.08.2010) Som en del av reformen av helsevesenet planlegger den føderale regjeringen å sette bøter dersom forsikrede ikke betaler det ekstra bidraget fra helseforsikringen. Ifølge media rapporterer opptil en million mennesker for tiden å betale de ekstra bidragene. Inkludert DAK med mer enn 4,5 millioner forsikret og KKH Allianz med ca 1,5 millioner. Ifølge en utkast til regning bør sen betalingstillegg beløpe seg til mellom € 30 og € 225 i fremtiden. Helsevernreformen skal gjennomføres fra 2011.

Helseforsikringsselskapene klager over at flere og flere mennesker ikke betaler det ekstra bidraget fra helseforsikringsselskapene. "Ti prosent av medlemmene våre har ikke betalt tillegget," klager en talsmann for helseforsikringen DAK. 16 av lovbestemte helseforsikring belaster i dag et tilleggsbidrag i tillegg til det vanlige bidraget. Det ekstra bidraget må overføres direkte fra kassepasientene. De fleste midler øker fra sine medlemmer et ekstra bidrag på en fast sats på åtte euro i måneden.

I går ble det kjent at den sortgule koalisjonen vil kreve en såkalt sen betalingspremie på grunn av det store antallet misligholdende betalere. På ettermiddagen ble det betalt konkrete beløp. Straffen bør derfor være minst 30 euro. Økonomisk bedre ut, truer selv en tilleggsavgift på 225 euro, dersom de ikke har betalt det ekstra bidraget de siste seks månedene. Så minst planene i løpet av helsevesenet reform.

Noen helseforsikringsselskaper gir et ekstra bidrag fordi de nåværende økonomiske utgiftene overstiger inntektene. Hvis den økonomiske støtten fra helsefondet ikke er tilstrekkelig, må helseforsikringsselskapene kreve ekstra bidrag fra medlemmene. Forbundsregeringen planlegger at helseforsikringsselskapene kan bestemme mengden av det maksimale tilleggsbeløpet i fremtiden. I tillegg skal Hartz IV-mottakere unntas fra tilleggsbidrag fra 2011 og fremover.

Hvem betaler ikke, mottar for øyeblikket såkalt påminnelsesbrev eller kontaktes direkte via telefon. Hvis du fortsatt ikke reagerer, vil du motta ytterligere påminnelser. Hvis misligholderen fortsatt ikke reagerer, kan helseforsikringsfondet iverksette en fullbyrdelsesprosedyre. Men så langt har det ikke blitt kjent at et helseforsikringsselskap faktisk tok seg til slike tvangstiltak. Fordi innsatsen er altfor stor, vurderer at disse er minimale summer. "Men det ville være en veldig stor innsats - spesielt da det i de fleste tilfeller handler om åtte euro", sa Kai Vogel fra forbrukeren Nordrhein-Westfalen til "World Online".

Helseforsikringsselskapene selv er ikke glade for at tilleggsavgiftene ikke hentes direkte med det vanlige bidraget automatisk. Mange medlemmer forstår heller ikke prosedyren, eller vet ikke hvorfor de burde overføre tilleggsbeløpet. Mangler også det kontanter på nødvendig infrastruktur. "Vi måtte sette opp et helt nytt kontosystem fordi vi må samle ytterligere bidrag fra våre kunder direkte," sa en talskvinne for "BKK Gesundheit". Nå håper kupongene på politikken, som minst har anerkjent problemet og vil handle nå. Den planlagte senbetalingsprinsippet vil være en start, slik at manglende bidrag likevel kan samles inn.

Må forsikrede personer forvente å komme seg ut av systemet med lovbestemt helseforsikring hvis de ikke betaler? Svaret er nei, for i Tyskland er det en obligatorisk forsikring. Helseforsikringer kan i det høyeste redusere helsetjenester til akuttmottak dersom et medlem er minst tre måneder bak. Så langt er det imidlertid ikke kjent her at individuelle helseforsikringsfond ville ha tatt til dette drastiske tiltaket. (Sb)

Les også:
Rundt 1 million nekter ytterligere bidrag
PKV: Nye forskrifter skal legge til rette for endring
Tre helseforsikringsselskaper avstår ekstra bidrag
Helseforsikring: Påstand om proteser