Tillegg for sykepleiere i uplanlagt overtid

Tillegg for sykepleiere i uplanlagt overtid / Helse Nyheter
BAG: Kommunale klinikker kan ikke henvise til rekreasjonsutligning
Erfurt (jur). Sykepleiere har krav på overtidstillatelse ved uplanlagte overtidstimer i skiftetjenesten. Bare når som finnes i skiftplan overtid, men er under tariffavtale for offentlig sektor - sykehus (TVöD-K) avspasering forutsatt at Federal Arbeidsretten (BAG) i en nylig publisert dom av 23 mars 2017 (Az 6 besluttet i Erfurt. AZR 161/16). Dette gjelder også for deltidsansatte.

Bilde: Kzenon - fotolia

En sykepleier fra Berlin hadde saksøkt. Han jobbet i en tre fjerdedeler stilling med totalt 29,25 timer per uke i en klinikk. Sykehuset brukte det etter skifteplaner utarbeidet på forhånd i vekslende skift.

Men til tross for skiftplanen var det også uplanlagte overtidstimer som arbeidsgiveren bestilte. Klinikken ga dette en ledig tid.

Sykepleieren refererte til tariffavtalen. For uplanlagt overtid må du ha rett til overtidstillegg.

Dette motsatte sykehuset. Saksøker jobbet ikke overtid, men gjorde "ekstra arbeid". Overtid kan bare pådras i skiftarbeid dersom det overskrider den faste ukentlige arbeidstiden for heltidsansatte - det vil si 39 timer. Men selv da har arbeidsgiveren fortsatt muligheten til å kompensere timene ved å tilbringe tid i plantasjens syklus.

Dette ble motsagt av BAG. Selv om tilsvarende bestemmelser i TVöD-K er ikke helt klart, men likevel er det bare rimelig tolkning at saksøker - må nyte for uplanlagt overtid overtids - uavhengig av eksistensen av en deltidsjobb. Referansen er her den "daglige" arbeidstiden som er angitt i skiftplanen.

Ingen tid av, men en tilleggsavgift må gis, ligger også på den doble byrden i løpet tjene uplanlagt overtid: en er endringen av skiftarbeid, og andre, den ikke planlagte arrangement av overtid.

Klinikken kan også ikke å påpeke at ikke-planlagt overtid påløper på grunn av forsinkelse av arbeiderne på skift endring og derfor "tillitsvalgte" for det må også være rett, dømt posen. Det er ikke noe kollektivt ansvar på den delen av "ansattes side" for sen arbeidstakers ankomst, med det resultat at det kun skal ytes kompensasjon for overtid.

Hvis en riktig overlevering ikke er mulig på grunn av en senkommende ansatt, er det mye å foreslå at skiftplanen er for kort. Arbeidsgiveren måtte bare planlegge overtid for overføringen i skiftplanen, som senere kunne kompenseres som en ledig tid.

Endelig vil overtidslønn også betales til deltidsansatte. At "overtid" bare skal påløpe når man overskrider den faste arbeidstiden til en heltidsmedarbeider, klagede også overordnet dommer. Ellers vil deltidsansatte bli "diskriminert i likestilling". FLE