Oppdrag fra helsefondet lovlig

Oppdrag fra helsefondet lovlig / Helse Nyheter

Helseforsikringsfond har ikke rett til senere tildelinger fra helsefondet

05/21/2014

Forbundsretten har bekreftet lovligheten av tildelingene fra helsefondet for årene 2009 til 2012 og dermed avvist krav fra flere helseforsikringsselskaper. dette „I henhold til vedtaket fra 1. sosialdommens første senat (...) har de ikke krav på høyere tildelinger fra helsefondet for årene 2009 til 2012“, så meldingen til retten.


Federal Social Court dommer oppdrag fra helsefondet for lovlig
Siden 2009 har lovfestet helseforsikring mottar bevilgninger over - spesielt med helseforsikring bidrag finansiert - helse midler til å dekke sine utgifter (beløp i 2010, mer enn 170 milliarder euro), melder Federal Social Court. dette „alder hensyn til avsetninger, kjønn og risikorelaterte forskjeller i den sikrede strukturen for å sikre like muligheter til å tiltrekke forsikret og motvirke insentiver til risiko utvalg“, retten fortsetter. Mot denne har blant annet Techniker Krankenkasse (TK) blitt saksøkt, fordi de i sin oppfatning ikke var tilstrekkelig til å legge tildelingen juridisk og databasen.

Med hennes syn, saksøker forsikring kan (TK, AOK Bayern, AOK nordøst, AOK Rheinland-Pfalz / Saarland, Pension Insurance Miners underjordisk innsjø, Bosch BKK, Bahn-BKK) ikke gjelde i ti revisjon prosedyre og forble i slutten før Forbundsretten mislyktes. Dette har nå bestemt seg, „at kompensasjonsprosedyren er helt lovlig“ og „spesielt lov- og databasen for 2009, tilstrekkelig“ er. Fordelingen som er bestemt av Federal Insurance Office (BVA) er dermed ikke ufordelbare, og helseforsikringsselskapene kan håpe på ikke flere midler.

Også kravet i tre andre saker på høyere såkalt „konvergens oppdrag“ for årene 2009 og 2010 avviste retten. Her er „Etter de hilsende helseforsikringsfondens oppfatning må det tas hensyn til synlighetinformasjonen til de forsikrede i det aktuelle landet når de fastsetter tildelingene“, så meldingen fra Federal Social Court. Alt i alt ble vedtakene fra Federal Social Court godkjent av BVA President Maximilian Gaßner uttrykkelig velkommen. „Beslutningene bekrefter tidligere tildelingspraksis for Federal Insurance Office og dermed føre til rettssikkerhet for tildelingssystemet“, stresset presidenten i Federal Insurance Office. Hadde dommen vært annerledes hadde sannsynligvis den totale bevilgningen system av helsefond må revideres, noe som ville ha brakt i årene som kommer ny usikkerhet. (Fp)


Kilde: GG-Berlin