Andre mening i testikkelkreft er viktig for terapi

Andre mening i testikkelkreft er viktig for terapi / Helse Nyheter

For behandling av testikkelkreft, kan en leges mening øke suksessen til behandlingen
Pass på å slå på et annet opinionssted på universitetssykehusene i behandlingen av testikkelkreft

For medisinsk behandling av testikkelkreft, kan en annen mening fra en lege øke suksessen av behandlingen. I en nylig studie kom leger og forskere fra Berlin Charité Clinic til den konklusjonen at den andre oppfatningen i testikkelkreft er absolutt tilrådelig i såkalte andre opinionssentre på universitetssykehusene. Den andre opinionen senterer for det meste anbefalte behandlinger som er bedre tilpasset tilstanden og behovene til kreftpasienter. En terapianbefaling kan forbedre behandlingspotensialene betydelig, sier forskerne.

Testikkelkreft er en relativt sjelden kreft. Hvert år blir rundt 4700 menn syk i Tyskland. Om lag 200 menn døde hvert år fra sykdommen. Spesielt unge menn påvirkes av testikkelkreft. Omtrent 90 prosent av maligne svulster blir produsert i bakteriene og er såkalte kinetiske svulster. For det meste er testikelen fjernet, hvor en svulst ble funnet. Etter operativ behandling følger en stråling eller kjemoterapi. Som et alternativ til metodene kan en "vent-og-se-strategi" eller "vaktfull venter" velges på et tidlig stadium.

"Kvaliteten på kreftterapi har hittil blitt bestemt hovedsakelig av antall overlevende, men det var viktig for oss å analysere veien fra diagnose til terapi," sa Mark Schrader, Charité Universitetssykehus, motsatt avisbladet Focus. Schrader leder studiet av testikulær kreftdiagnoser og behandlingsforslag fra andre opinionssentre. Urologer som deltok i studien hadde forpliktet seg til å sende hver testikkelkreft sak til et annet opinionsenter. De andre opinionsentrene ga da terapi-anbefalinger. Omtrent en av tre pasienter mottok en annen anbefaling for kreftbehandling som følge av den andre oppfatningen. I 70 prosent av disse tilfellene overtok bosatt urologer behandlingsanbefaling fra det andre opinionsenteret. I omtrent halvparten av tilfellene som ble presentert, var behandlingen mindre intens og forstyrrende for pasienten. Som et resultat har livssituasjonen til mange pasienter blitt forbedret, studien oppsummerer. I en fjerdedel av pasientene ble imidlertid terapien også intensivert. Dermed kan det likevel oppnås bedre terapeutisk suksess.

Det som er skremmende, er imidlertid at studien viser at bare to tredjedeler av urologene styres av de nåværende retningslinjene fra European Society of Urology. (sb, 25.01.2010)